Oy Haganol Ab:n tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Oy Haganol Ab, Liinuminkatu 3 A 3, 15860 Hollola.

Tietosuojavastaava
Jari Simola, Niemenkatu 1 A 5, 15140 Lahti
jari.simola@haganol.fi, +358407607477

2. Rekistöröidyt

Asiakasrekisterissä on Oy Haganol Ab:n asiakastietoja (nimi, osoite, yritys, puhelinnumero, sähköpostiosoite).

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

  • henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
  • palveluistamme kertominen

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määrättyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

  • asiakassuhteen hoitaminen ja tilaukset

4. Rekisterin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • nimi
  • osoite
  • sähköposti
  • puhelinnumero

Verkkokaupasta ostamisen yhteydessä kerättävät tiedot
Tehdessäsi tilauksen Haganol.fi-verkkokaupasta keräämme sinulta henkilötiedot tilaamiesi tuotteiden toimittamista varten. Tällaisia tietoja ovat nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tilauksen summa sekä tilatut tuotteet. Käytämme ilmoittamiasi tietoja tilausvahvistuksen sekä tilauksesi tilaan liittyvien sähköposti-ilmoitusten lähettämiseen. Nämä tiedot lähetetään tilauksesi yhteydessä antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Markkinointiarvontojen tai asiakaskyselyn yhteydessä kerättävät tiedot
Osallistuessasi järjestämäämme markkinointiarvontaan tai asiakaskyselyyn, voimme arvonnan tai kyselyn toteutuksesta riippuen kerätä yhteystietosi ( sähköposti, osoite, puhelinnumero) mahdollisen palkinnon tai näytteen toimittamista varten

5. Rekistöröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen yhteystiedot.

Tarkastusoikeus
Rekistöröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekistöröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Suoramarkkinointi
Rekistöröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
◊ asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
◊ asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Oy Haganol Ab;n ulkopuolelle.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Vierailioiden kommentteja saatetaan tarkistaa automatisoidun roskapostiestopalvelun kautta.

8. Tietojen säilyttäminen

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

Evästetieto on voimassa vuoden, jolloin se viimeistään poistuu. Evästeen voi poistaa omasta selaimesta myös omatoimisesti.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelevät Oy Haganol Ab;n työntekijät. Henkilötietoja käsittelee myös Oy HaganolAb;n tilitoimisto sekä IT-tuki, jolla on pääsy tietojärjestelmiin.

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.